Medlem i Sveriges Byggindustrier

Vikens trä

Tomtprojekt Grännäs Strand

Hus - Reparationer - Försäkringsskador

Villaprojekt Grännäs Strand

Vy över tomtprojekt Grännäs Strand

 

Här planeras ytterligare ca 10 villatomter att exploateras, alla med viss sjöutsikt och egen bryggplats.  För närvarande är 8 villatomter klara.

Endast 1 tomt kvar till försäljning.

 

Området Grännäs Strand ligger ca 3 km från Valdemarsviks centralort utmed södra sidan av Valdemarsviken Närhet till friluftsområde, skog och natur. Gångavstånd till centrum Villatomter har avstyckats från stamfastigheten Valdemarsvik 5:1. Tomterna har varierande storlekar, från 2000 till 5000 kvm.

 

I första skedet är 8 st tomter avstyckade och 7 st är sålda. I nästa omgång planeras ytterligare tomter att styckas av. Alla tomter kommer att ha havsutsikt med 75-350 meter från havet Området har en detaljplan till grund, som kommer att förändras genom en detaljplansändring. Vi har nu bildat en ny samfällighet för området.

 

I området finns en vårdinrättning byggd 2008 som hyrs ut av Tryserums Bygg AB till vårdbolaget Carema/Vardaga vård. Till varje frånstyckad fastighet upplåtes 1 st båtplats vid markerad brygga samt sjöbod på max 10 kvadrat när muddringsprojektet är slutbesiktat.

.

Antal tomter: Totalt antal vid färdig exploatering ca 20 st med kommunalt vatten och avlopp.

 

Obs! Klicka på bilderna för att se dem i ett större format.
Bilderna öppnas i ett nytt fönster.

Villaprojekt Grännäs Strand
Grännäs strand
Villaprojekt Grännäs Strand
Bild nr 1
Villaprojekt Grännäs Strand
Bild nr 2
Villaprojekt Grännäs Strand
Bild nr 3
Villaprojekt Grännäs Strand
Bild nr 4
Villaprojekt Grännäs Strand
Bild nr 5
Villaprojekt Grännäs Strand
Bild nr 6
Villaprojekt Grännäs Strand
Bild nr 7
Villaprojekt Grännäs Strand
Bild nr 8
Villaprojekt Grännäs Strand
Bild nr 9
Villaprojekt Grännäs Strand
Bild nr 10
Villaprojekt Grännäs Strand
Villaprojekt Grännäs Strand Villaprojekt Grännäs Strand
Valdemarsviken Vårdboendet

 

 

  Copyright ©   TRYSERUMS BYGG AB 2019 tryserumsbygg.se All rights reserved